Kaupunkien lämpökuvaukset

piper used in thermal survey
Kuvaukset suoritetaan Piper koneella 800 m korkeudessa
thermal mosaic of heating pipes
Lämpökuva ja putkikartta, vuotokohta identifioitu automaattisesti
thermal image analysis, district heating
Lämpökuvan lämpötilaprofiili vuotokohdasta
thermal mosaic of roofs
Kattojen lämpövuotojen analysointi
Mosaicmill kuvaa kaupunkialueita markkinoiden parhaalla lämpökuvauskalustolla. Kuvauksissa käytetään jäähdytettyä korkearesoluutioista 1280 * 1024 pikselin FLIR-kameraa, joka mahdollistaa erittäin tarkan geometrisen ja lämpötilan erottelun. Kuvauskoneena on kiinteäsiipinen pienkone, jonka lentokustannukset ja melutaso ovat merkittävästi alemmat kuin helikopterilla.

Teknologia mahdollistaa suuralueiden, kuten koko kaupungin, kaukolämpöverkon ja kaikkien kiinteistöjen kartoituksen yhdellä kertaa yhtenevissä sääolosuhteissa. Kohteet kuvataan yöllä noin 800 metrin korkeudesta millä saadaan optimaalinen tehokkuus ja kuvaterävyys. Kuvat korjataan ja kalibroidaan lämpötilakuviksi ja niistä lasketaan kuvausalueen kattava ortomosaiikki.

Kaukolämpöverkon lämpökuvaukset

Lämpötilakuvien ja lämpömosaiikin lisäksi kuvista lasketaan automaattisesti riskipisteitä, joiden lämpötila on ympäristöä korkeampi. Riskipisteanalyysi kohdennetaan esimerkiksi kolmen metrin etäisyydelle kaukolämpöputkista jolloin virhehälytykset pystytään minimoimaan. Rakennukset poistetaan tulkinnasta automaattisesti jolloin analyysi kohdentuu maanpintaan.

Kahden eri ajankohdan kuvauksia vertaamalla automaattinen analyysi osoittaa graafisesti kohteet joissa tilanne on parantunut (lämpötilat laskeneet) tai huonontunut (lämpötilat nousseet) kuvausten välillä. Kohdentamalla maastotarkistukset eniten huonontuneisiin verkon kohtiin voidaan putkirikkoja ennakoida ja niiden vaikutuksia lieventää.

Kattojen lämpökuvaukset

Rakennusten kattojen lämpövuotoanalyysi voidaan toteuttaa joko samasta kaukolämpöverkkoaineistosta tai rakennusanalyysi lennetään erikseen. Kuva-aineistosta irrotetaan rakennukset joko automaattisesti lämpökuvilta tai digitaalisen rakennustietokannan avulla, tai käyttäen molempia jolloin aineistojen puutteellisuuksia voidaan ristiintarkistaa ja korjata.

Taustasäteilyn poistamisen jälkeen katot teemoitetaan lämpötilaluokin jatkoanalyysejä ja toimenpiteitä varten.

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt


Jos tarvitset lisätietoja tai haluat tarjouksen lämpökuvauksesta, ota yhteyttä sähköpostitse: sales-at-mosaicmill.com tai support-at-mosaicmill.com. Tai soita: Janne Sarkeala 040 539 3324, Ismo Hippi 040 596 5322.

Lataa esite Kaukolämpöverkon kartoitus ja analysointi.

Lataa tarkempi esitys palvelusta Kaukolämpöverkon kartoitus.