Riistanlaskenta lämpökuvauksilla

Moose counting with Thermal camera
Hirviä lepäämässä
game counting with thermal camera
Riistan automaattista laskentaa


MosaicMillin ilmakuvausteknologia mahdollistaa hirvien ja muun suurriistan laskennan ilman maastotyötä. Menetelmä perustuu otantaan ja erittäin tarkan lämpökameran sekä tavallisen (RGB) kameran yhdistelmään. Ilmakuvaus suoritetaan miehitetyllä lentokoneella tai dronella erittäin matalalta jolloin hirvet ja peurat saadaan laskettua luotettavasti. Ilmakuvaan ja otantaan perustuva laskenta minimoi riistan maastolaskennan virheet ja subjektiivisuuden.